Алгоритм керівництва науково-дослідницькою роботою учнів

Алгоритм керівництва науково-дослідницькою роботою учнів        (фрагмент)

Структура виконання науково-дослідницької роботи 

 • Вибір теми;
 • Створення позитивної мотивації;
 • Постановка проблеми;
 • Визначення мети досліджень;
 • Висунення робочих гіпотез;
 • Складання плану роботи над дослідженням;
 • Вибір оптимальних методів ведення дослідження;
 • Прогнозування та формулювання очікуваних результатів;
 • Пошуково-дослідницька діяльність гімназиста;
 • Обробка відібраних матеріалів;
 • Добір фактів та проведення експериментальних досліджень для підтвердження теоретичних даних;

Отримання результатів, порівняння їх з очікуваними.

Рекомендації   до написання дослідницьких робіт  гімназистами 8,10 класів

         Шановні гімназисти, ви починаєте дослідження за темою з предмету, який обрали згідно своїх вподобань та інтересів. Виконуючи роботу під керівництвом вчителів гімназії, ви набудете певних навичок з пошуку інформації, вмілого її використання, оформленні, представленні та захисті. Виконання щорічних дослідницьких робіт поряд з вивченням певних предметів, спецкурсів, участю в предметних олімпіадах та різного рівня конкурсах є невід’ємною складовою навчання в гімназії Сподіваємось, набутий досвід знадобиться вам при навчанні у вищих навчальних закладах. Бажаємо успіхів!

 

 1. Вимоги до написання

     В дослідницькій роботі необхідно розкрити ідею власного дослідження та відобразити вашу власну позицію. При написанні роботи можливе використання наступної схеми:

 • Історія питання;
 • Що зроблено на даний момент по розглянутому питанню;
 • Недоліки існуючих теорій, концепцій, методик і т.д.;
 • Суть пропозиції або ідеї автора роботи;
 • Переваги пропозицій або ідей автора перед існуючими теоріями, концепціями і т.д.;
 • Можливість реалізації (практичне застосування) результатів досліджень.

         Дослідницька робота підлягає рецензуванню відповідним фахівцем (вчителем-предметником).

         Обсяг дослідницької роботи не повинен перевищувати 12 друкованих сторінок.

         Для прикладу подається план науково-дослідницької роботи з німецької мови „Компаративний аналіз систем загальної середньої освіти в Німеччині та Україні”, виконаної випускницею гімназії 2006 року  Поліщук Юлією:

 

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ВСТУП

ОСНОВНА ЧАСТИНА

Розділ І. СИСТЕМА СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ В НІМЕЧЧИНІ

 • Основні напрямки політики в сфері освіти
 • Основні принципи та юридичні основи системи освіти
 • Структура середньої освіти
 • Організація навчального процесу в навчальних закладах
 • Основна школа
 • Реальна школа
 • Гімназія
 • Загальна школа
 • Професійна освіта
 • Спеціальні школи. Вечірні гімназії
 • Педагогічний персонал

Розділ ІІ. СИСТЕМА ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ

2.1. Мета, основні завдання та принципи загальної середньої освіти

2.2. Структура загальної середньої освіти

2.3. Навчальні заклади нового типу

2.4. Організація навчально-виховного процесу

2.5. Випуск учнів навчальними закладами

2.6. Педагогічні працівники

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

ДОДАТКИ

РЕЦЕНЗІЯ

 1. Оформлення на комп’ютері

     Текс має бути набраним в текстовому редакторі Microsoft Word на папері формату А4 шрифтом  Times New Roman. Розмір шрифту – 14, інтервал між рядками тексту – одинарний. Параметри сторінки: розмір паперу – книжний, всі поля сторінки – 20 мм.

 1. Терміни
 2. Вибір теми, пошук інформації, складання плану – вересень 2018 року (рекомендований термін)
 3. Написання вступу, проведення необхідних досліджень, опрацювання отриманих результатів – жовтень 2018 року
 4. Написання розділів, формулювання висновків – листопад 2018 року
 5. Оформлення роботи – грудень 2018року
 6. Підготовка презентації та захисту – до 12 січня 2019 року.
 7. Подача робіт на конкурс – до 13 січня 2019 року
 8. Захист робіт – у період з 15 по 20 січня 2019 року
 9. Оголошення результатів, нагородження авторів найкращих робіт – 26 січня 2019 року.

 

     За результатами представлення та захисту дослідницьких робіт планується видання збірника (лютий-березень 2019 року). Гімназистам слід підготувати свої роботи також в електронній версії.

 

 1. Оцінювання

 

І. Конкурс дослідницьких робіт – 20 балів максимально

ІІ.  Захист дослідницьких робіт (30 балів максимально)

 

 1. Секції

Захист робіт проводитиметься у наступних секціях

 

Секція Предмет
Філологія, мистецтвознавство Українська мова

Українська література

Зарубіжна література

Іноземні мови Англійська мова

Німецька мова

Країнознавство

Математики та інформатики Математика

Інформатика

Фізика

Хіміко-біологічна Хімія

Біологія

Екологія

Історична Історія

Правознавство

Основи філософії

Географо-економічна Історична географія

Географія

Економіка

 Алгоритм керівництва науково-дослідною роботою

 

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

error: Content is protected !!