Програма по роботі з обдарованими учнями на 2015-2020 роки

 

 

Програма по роботі з обдарованими дітьми

 

Шляхи реалізації програми

Завдання 1
Забезпечення сприятливих соціальних, психологічних, педагогічних умов для актуалізації багатогранних творчих  задатків учнів на діагностичній основі.

Зміст роботи

а) Робота з учнями
– Визначення творчих здібностей та рівня академічних досягнень учнів.
– Виявлення прихованих здібностей дітей і можливостей їхнього розвитку.
– Допомога у виявленні актуальної та перспективної галузей задіяння особистісної креативності учнів.
– Спонукання дітей до розширення кола своїх інтересів і дослідження нових для себе напрямків пізнання.
– Знаходження гідного застосування результатам творчої діяльності учнів.
– Підвищення рівня загальної культури та виявлення кращих якостей особистості дітей.
– Створення позитивного емоційного фону життєдіяльності закладу.

б) Робота з педколективом
– Ознайомлення педагогів гімназії  з сучасними науково-теоретичними та організаційно-практичними засадами розвитку обдарованості учнів.

в) Робота з батьками
– Покращення психологічного клімату закладу за рахунок усвідомлення батьками своєї ролі щодо підтримки виявлення та розвитку творчих здібностей дітей

Засоби виконання

– Психолого-соціологічний інструментарій діагностики обдарованості дітей

– Мотиваційно-прогностичний тренінг виявлення актуальної креативності особистості.

– Програма залучення учнів до участі у регіональних та всеукраїнських конкурсах.

– Навчально-практичний семінар для педагогічних працівників «Створення психолого-педагогічних умов для розвитку дитячої обдарованості»

– Навчальний курс-тренінг для батьків обдарованих дітей.

 

Завдання 2

Здійснити запобіжне усунення зовнішніх та внутрішніх деструктивних факторів, які ускладнюють вияв творчої природи особистості і утруднюють продуктивну реалізацію обдарованості.

Зміст роботи

а) Робота з учнями
– Виявлення соціальних, психологічних, педагогічних факторів, які стримують розвиток творчих здібностей дітей.
– Розв’язання проблематики взаємовідносин у гімназії, пов’язаної з деструктивним виявленням обдарованості окремих дітей.
– Профілактика стресових розладів поведінки та подолання тривожного стану здібних учнів.
– Відновлення і розвинення здатності учнів до самокерованої поведінки.
– Допомога здібним учням у визначенні реалістичних цілей.
– Навчання дітей ставитись до проблеми, навіть найскладнішої і неприємної, як до ситуативної задачі, яка обов’язково буде розв’язана, якщо докласти творчих зусиль.
– Компенсація проблематики розвитку учнів за рахунок створення ситуацій успіху у принадних сферах життєдіяльності.

б) Робота з педколективом
– Допомога педагогічним працівникам щодо здійснення профілактичної роботи з дітьми групи ризику та відновлення позитивних якостей особистості учнів.

в) Робота з батьками
– Інформування батьків щодо проблематики життєдіяльності дітей з нестандартним рівнем розвитку здібностей.

Засоби виконання

– Проективні методики виявлення рівня тривожності, рівня самооцінки та домагань, агресивності, захисних механізмів.
– Анкетування учнів «Соціальна мережа підтримки».
– Програма допомоги підліткам у кризових станах.
– Скринька довіри.
– Тренінг на досягнення психічної рівноваги, зниження емоційного напруження.
– Проблемно-конструктивний тренінг.
– Консультативна допомога учням за тематикою:
«Міжособистісні стосунки»
«Поривання до успіху або страх невдачі»
«Відповідальність за свої дії та вчинки»
«Як розв’язуються проблемні ситуації»
«Як ставитися до критики та порад»
«Прояви егоцентризму»
– Анкетування вчителів «Обдаровані учні у шкільному колективі»
– Анкетування батьків «Особливі діти – особливі проблеми»
– Рекомендації батькам обдарованих дітей «Як допомогти та не зашкодити вашій дитині».

Завдання  3

Спрямувати зусилля всього шкільного колективу (педагогів, батьків, самих учнів) на створення життєтворчого освітнього простору, насиченого з одного боку реабілітаційними впливами для відновлення суб’єктного статусу особистості, а з іншого – покликаного сприяти розвитку потенційної обдарованості кожної дитини.

Зміст роботи

а) Робота з учнями
– Формування мотивації досягнення успіху у загальногімназійному та класних колективах.
– Набуття учнями життєво важливих ресурсів, таких як:
– здатність до осмисленого сприйняття життя;
– набуття необхідного соціального досвіду, навичок конструктивних взаємин, оволодіння засобами спілкування;
– здатність до свідомого особистісного самовизначення;
– відповідальність за власні дії та вчинки;
– спроможність успішно долати власні проблеми;
– готовність спрямувати свої здібності, можливості та таланти на реалізацію високої ідеї та гідної мети.
– Підвищення навчальної мотивації, формування в учнів вмінь та навичок раціональної пізнавальної діяльності, оволодіння учнями алгоритмами успішного навчання.
– Формування вміння співпрацювати в умовах творчого колективу.
– Активізація суспільно-корисної діяльності.
– Сприяння максимальному розкриттю творчого потенціалу дитини з будь-яким рівнем розвитку, реалізації її здібностей у різноманітних сферах життєдіяльності (довкілля, суспільство, мистецтво, наука).

б) Робота з педколективом
– Спрямування професійного та творчого потенціалу вчителів і класних керівників на створення умов для виявлення та розвитку потенційної обдарованості учнів.
– Поглиблення знань педагогічних працівників про сучасні методологічні засади розвитку життєвої компетентності учнів.
– Створення моделі життєтворчого простору гармонізації особистості.

в) Робота з батьками
– Орієнтування батьків на отримання дитиною творчого досвіду вибору і прийняття рішень у повсякденних життєвих ситуаціях, що пов’язані з її здоров’ям, навчанням, дозвіллям, взаємовідносинами.

Засоби виконання

– Організація роботи творчого колективу зі створення життєтворчого простору гармонізації особистості.
– Проективно-рефлексивна технологія навчання.
– Технологія організації гімназійного самоврядування.
– Інтерактивна гра: «До гармонійних перетворень себе і світу».
– Марафон «На шляху до вершин».
– Проведення тематичних батьківських зборів «Батьківська підтримка розвитку дитячих здібностей».

Завдання 4
Акумулювати у навчально-виховному процесі варіативні види діяльності, форми та методи психолого-педагогічного супроводу для моделювання різноманітних сфер самовизначення особистості (таких як: довкілля, суспільство, мистецтво, наука) та спонукати учнів до результативного вияву творчої активності у цих сферах.

Зміст роботи

а) Робота з учнями
– Опанування учнями системи знань про функціональну, соціальну, емоціональну та інтелектуальну підструктури особистості, власні потенційні можливості та способи їх актуалізації.
– Звільнення від психологічних комплексів та переживань за рахунок формування впевненості у собі, власних силах, усвідомлення широти свого творчого потенціалу.
– Компенсація проблематики розвитку за рахунок створення ситуацій успіху у принадних сферах життєдіяльності.
– Навчання учнів вмінню будувати життя за своїм власним проектом, планувати події свого життя на далеку і близьку перспективу.
– Формування достатньої самооцінки, життєвої активної позиції, адекватного рівня домагань.
– Формування здатності до доцільного та обґрунтованого професійного вибору.

б) Робота з педколективом
– Допомога педагогам у розробці та проведенні навчальних занять, виховних заходів з використанням інноваційних форм та методів активізації творчого потенціалу учнів.

в) Робота з батьками
– Допомога батькам обдарованих і здібних дітей у виробленні виховної стратегії всебічного сприяння їхньої позитивної самореалізації.

Засоби виконання

– Засідання психолого-педагогічного консиліуму з вироблення стратегії психолого-педагогічного супроводу обдарованих та здібних дітей.
– Карта творчих досягнень учня.
– Методика педагогічної підтримки.
– Методика арт-терапії: музикотерапія, образотворча терапія, танцетерапія.
– Індивідуальне консультування вчителів:
«Варіативні форми проведення предметних тижнів»
«Підготовка учнів до предметних олімпіад»
«Керівництво науково-дослідницькою робото  учнів»
«Залучення учнів до участі у різноманітних конкурсних програмах».
– Групові консультації для учнів:
«Як правильно обрати професію»
«Вступ до ВНЗ»
«Написання науково-дослідницьких проектів»
«Участь у конкурсі Малої академії наук»
«Підготовка до конкурсів, предметних олімпіад»
– Інтерактивна гра «Орієнтуємо на професію».
– Тренінгові заняття з підготовки до зовнішнього незалежного тестування.
– Індивідуальний супровід учнівських пошукових проектів за сферами життєвої компетентності: Intel® «Навчання для майбутнього».
– Постійно діючий консультативний пункт для батьків обдарованих дітей.

 

Форми підведення підсумків реалізації програми

  • Колективна та індивідуальна рефлексія «Щоденник творчих досягнень»
    • Свято – презентація життєтворчих проектів

 

Очікувані результати ефективності програми

Виконання програми дасть змогу:

  • Удосконалити систему виявлення і відбору обдарованої молоді та надання їй соціально-педагогічної підтримки;
  • Консолідувати зусилля адміністрації, педагогічного колективу, громадської організації «Фонд підтримки діяльності Житомирської гуманітарної гімназії №1 «Пошук»» у роботі з обдарованою молоддю;
  • Підвищити рівень професійної компетентності педагогічних працівників у визначенні методів, форм, засобів та технологій навчання і виховання обдарованої молоді;
  • Розробити дієвий механізм стимулювання обдарованої молоді, педагогічних працівників, які проводять роботу з обдарованими учнями.

 

Етапи роботи над програмою

  • Конструктивно-моделюючий. Планування роботи творчих груп, створення «банку інформації», визначення основних показників для системного відстеження, діагностика рівня готовності педагогічного колективу до роботи з обдарованими учнями, готовності особистісного і професійного зростання педагогів, підвищення рівня їх професіоналізму і компетентності; організація психолого-педагогічних нарад з проблем в роботі з обдарованими учнями у рамках креативної освіти; координація діяльності МК у забезпеченні творчої активності педагогічних кадрів; творча співпраця педагогів, батьків та учнів, що спрямована на розкриття та розвиток індивідуальних особливостей кожної дитини.
  • Системно-апробативний. Апробація поставлених завдань, педагогічний і психологічний аналіз та корекція моделі роботи навчального закладу з обдарованими та здібними учнями, реалізація новітніх педагогічних технологій, моніторинг індивідуальної траєкторії розвитку учнів та професійних компетенцій педагогів, керування змісту освіти в умовах Житомирської гуманітарної гімназії №1, створення матеріальної та інформаційної бази.
  • Результативноузагальнюючий. Узагальнення результатів: виявлення та аналіз розвитку обдарованої дитини. Вироблення рекомендацій для всіх учасників навчально-виховного процесу з проблем підтримки та розвитку обдарованої особистості.

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.