СТАТУТ Гімназійної філії Житомирського територіального відділення Малої Академії наук України

СТАТУТ

Гімназійної філії Житомирського територіального відділення Малої Академії наук України

 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.

         Гімназійна філія Житомирського територіального відділення

Малої академії наук України (ГФТВ) є творчим об`єднанням учнівської молоді Житомирської гуманітарної гімназії №1, яке забезпечує її інтелектуальний та духовний розвиток, підготовку до активної діяльності в галузі науки, техніки та сприяє самовизначенню в майбутній професії.

ГФТВ залучає учнівську молодь до систематичної науково-дослідницької, експериментальної, конструкторської, винахідницької діяльності з математики, фізики, астрономії, хімії, біології, історії України та права, географії, літератури та мовознавства, англійської мови, економіки, обчислювальної техніки і програмування, психології тощо.

ГФТВ входить до складу Житомирського територіального відділення Малої академії наук України.

Головними завданнями гімназійної філії є:

 • виявлення творчо-обдарованої молоді та забезпечення оптимальних умов її розвитку;
 • сприяння додатковій освіті учнів шляхом залучення до творчої діяльності;
 • забезпечення державної підтримки юних науковців;
 • пропаганда досягнень науки, техніки, новітніх технологій та наукових досліджень учнівської молоді;
 • підвищення результативності науково-дослідницької учнівсько-педагогічної співпраці у гуртках, секціях, клубах, факультативах.

Організаторами Гімназійної філії територіального відділення МАН України учнівської молоді є Житомирська гуманітарна гімназія №1 та міський Центр науково-технічної творчості.

 

Гімназійна філія у своїй діяльності керується законом України «Про

освіту», Державною національною програмою «Освіта. Україна ХХІ століття», Положення про Малу академію наук і наукові товариства учнів України, чинним законодавством, Положення про базові навчально-виховні заклади Міністерства освіти України.

 

 

2.СТРУКТУРА ТА ОРГАНІЗАЦІЙНІ ПРИНЦИПИ ДІЯЛЬНОСТІ ГІМНАЗІЙНОЇ ФІЛІЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОГО ВІДДІЛЕННЯ МАН УКРАЇНИ.

       Гімназійна філія територіального відділення є творчим об`єднанням учнів.

Основою гімназійної філії учнівської молоді є науково-дослідницькі секції, гуртки, факультативи, творчі майстерні тощо, з декількох видів діяльності, які працюють на базах міського Центру науково-технічної творчості, еколого-натуралістичного центру, будинку дітей та юнацтва «Творчість», гімназії.

Керівним органом гімназійної філії є рада, до якої входять голова, заступник, керівники наукових секцій і гуртків та інш. Рада обирається конференцією на 3 роки.

Науково-методичне керівництво первинними осередками здійснюється педагогічними працівниками Центру науково-технічної творчості, еколого-натуралістичного центру, працівниками вищих навчальних закладів та профільних науково-дослідних установ України.

Організаційно-педагогічне керівництво діяльністю первинними осередками наукового товариства: секціями, гуртками, факультативами здійснюються адміністрацією Житомирської гуманітарної гімназії.

 

3.ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ В ГІМНАЗІЙНІЙ ФІЛІЇ

        Навчально-виховний процес у первинних осередках гімназійної філії здійснюється за навчальними планами і програмами, які розробляються науковими керівниками, керівниками і педагогами первинних осередків, узгоджуються з радою гімназійної філії та затверджуються адміністрацією гімназії.

Програмами і планами передбачається:

 • проведення занять загально розвиваючого напрямку
 • надання додаткової освіти в різних галузях науки
 • колективна та індивідуальна робота з обдарованими і здібними дітьми

та молоддю.

Науковий рівень навчально-виховного процесу в первинних осередках наукового товариства забезпечують педагогічні працівники, які безпосередньо організують навчання учнів та допомагають їм у здійсненні науково-пошукової роботи, дослідницької, експериментальної, конструкторської, винахідницької діяльності, підготовці творчих розробок.

Відділ освіти, міський методичний кабінет, Центр науково-технічної творчості сприяють розвитку мережі первинних осередків гімназійної філії, організації в них навчально-виховного процесу, проводять заходи з учнівською молоддю на базі Житомирської гуманітарної гімназії. Гімназія забезпечує умови для їх діяльності, відповідає за якісний стан навчально-виховної роботи.

Гімназійна філія може організовувати свою діяльність у формі:

 • регулярної роботи науково-дослідницьких секцій, гуртків, конструкторських бюро, факультативів, які працюють протягом року при гімназії;
 • індивідуальної роботи учнів під керівництвом спеціалісті на базі гімназії;
 • колективної роботи творчих груп учнів під керівництвом спеціалісті на базі гімназії;
 • конференцій, зльотів і конкурсів-виставок творчих робіт учнів;
 • олімпіад і турнірів з різних областей знань;
 • проведення навчальних зборів, сесій спільно з базовими навчально-виховними закладами та зацікавленими організаціями, до участі в яких залучаються вчені, педагоги, творчі працівники;
 • організація та проведення науково-пошукових та дослідницьких походів, експедицій.

Для найбільш обдарованих учнів можуть організовуватись профільні тимчасові очно-заочні школи.

Гімназійна філія має право виконувати замовлення науково-дослідних установ, вищих навчальних закладів, підприємств, організацій. До складу творчих колективів, що виконують замовлення, крім учнів, можуть входити кваліфіковані спеціалісти.

За наявності умов для одержання певної професії у період навчання у науковому товаристві учневі, який склав кваліфікаційні екзамени, що пройшов кваліфікаційні іспити, в установленому порядку

 

Видається (свідоцтво) про присвоєння кваліфікації, категорії за професією.

 

 

4.ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ЧЛЕНІВ ГІМНАЗІЙНОЇ ФІЛІЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОГО ВІДДІЛЕННЯ МАН УКРАЇНИ

      Гімназійна філія складається із слухачів, кандидатів і дійсних членів Малої академії наук України.

Слухачами можуть бути учні 5-11 класів гімназії, інших навчально-виховних закладів міста, які проявляють інтерес до науки, техніки, иають бажання отримати додаткові знання з окремих галузей науки та беруть участь у роботі його первинних осередків.

Зарахування учнів до гімназійної філії здійснюється на підставі письмової заяви учня або подання керівника первинного осередку.

За поданням гімназійної філії слухачі, які проявляють здібності по поглибленого самостійного оволодіння науковими і технічними знаннями поза шкільною програмою, схильність до наукових досліджень, технічної творчості, успішно навчаються в гуртках тощо, виступають із своїми роботами на конференціях, виставках, є призерами олімпіад можуть бути зарахованими кандидатами у члени Малої академії наук.

Дійсними членами Малої Академії можуть стати кандидати, які мають самостійні апробовані наукові роботи, навчаються у наукових гуртках та секціях не менше двох років.

Члени гімназійної філії зобов’язані:

 • постійно вдосконалювати свої знання;
 • брати активну участь у роботі секцій гуртків, факультативів;
 • оволодівати навичками науково-дослідницької роботи;
 • пропагувати серед школярів наукові та технічні знання, досягнення науки та техніки;
 • Дотримуватись вимог Статуту, виконувати рішення ради наукового товариства.

  Члени гімназійної філії мають право:

Брати участь в міських та обласних науково-практичних конкурсах захистах, турнірах учнівської молоді.

Дійсні члени, кандидати у члени Малої академії мають право брати участь в обласних, Всеукраїнських та Міжнародних науково-праткичних конкурсах захистах, турнірах учнівської молоді.

Призери цих заходів користуються пільгами при вступі до середніх спеціальних та вищих навчальних закладів України, відповідно до нормативних актів Міністерства освіти України.

Дійсні члени, кандидати у члени Малої академії за клопотанням ради наукового товариства можуть звільнятися міським відділом освіти ві д занять у навчально-виробничих комбінатах, а також від шкільної виробничої практики, змінюючи її на роботу в лабораторіях та участю у наукових експедиціях, спеціалізованих табірних зборах.

 

5.ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

      Головним джерелом фінансування навчально-виховної, господарської діяльності, соціального розвитку наукового товариства , оплати праці його працівників є кошти державного та місцевого бюджету, що виділяються на утриманні закладів і установ освіти.

Додатковим джерелом фінансування можуть бути фонди різних відомств, організацій, кооперативів, спілок, внески окремих юридичних та фізичних осіб.

Гімназійна філія згідно чинного законодавства може реалізовувати через торгівлю виготовлені учнями вироби, прилади, устаткування, винаходи, креслення, рослини тощо.

У здійсненні фінансової діяльності гімназійна філія може відкривати власні рахунки, в тому числі валютні, в установах банків України.

-*-*-*-*-*-                                       -*-*-*-*-*-                          -*-*-*-*-*-

 

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

error: Content is protected !!