РІЧНИЙ ЗВІТ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ ЗАКЛАДУ

ЗВІТ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ
Житомирської гуманітарної гімназії № 1
за 2020/2021 навчальний рік

У 2020/2021 навчальному році діяльність директора Житомирської гуманітарної гімназії №1 була спрямована на реалізацію основних положень законів України „Про освіту”, „Про загальну середню освіту”, «Про основні засади мовної політики в Україні»,  Кодексу законів „Про працю”, постанов Кабінету Міністрів України, наказів МОН України та департаменту освіти Житомирської міської ради відповідно до Статуту гімназії та чинних нормативно-правових документів у галузі освіти.

Колектив Житомирської гуманітарної гімназії № 1 у 2020-2021 році працював над реалізацією освітньої програми, яка була спрямована на створення в здобувачів освіти цілісної наукової картини світу, розуміння необхідності бережного ставлення до цього світу у процесі його удосконалення, усвідомлення свого місця  і своїх можливостей в процесі формування суспільства. Вагома увага приділялась вихованню в учнів загальної культури поведінки, інтеграції в систему світової та національної культури, формуванню національної свідомості та громадянської позиції. Ще одним напрямком реалізації освітньої програми стало створення умов для усвідомленого, відповідального ставлення до освітнього процесу, навчання впродовж життя: формування потреби до самоосвіти, саморозвитку, самовдосконалення тощо.

Особливостями 2020-2021 навчального року, які вимагали внесення коректив в систему управління гімназії та в організацію освітнього процесу, були:

 • тривалий карантинний період у зв’язку з поширенням коронавірусної інфекції;
 • довготривалий термін освітнього процесу з використанням технологій дистанційного навчання;
 • введення до складу гімназії початкової школи;
 • розроблення та початок введення в реалізацію Стратегії розвитку гімназії;
 • перебудова освітньої діяльності закладу відповідно до Стратегії розвитку гімназії;
 • використання в роботі нового Санітарного регламенту для закладів загальної середньої освіти;

Звіт про роботу директора побудований за напрямами Стратегії розвитку гімназії та Внутрішньої системи забезпечення якості освіти:

Напрям 1. Освітнє середовище

Формування комфортного та безпечного середовища

Керівництво закладу постійно планує та вживає  заходи задля створення безпечних та комфортних умов перебування здобувачів освіти.

 У гімназії щоденно відбувається огляд території директором і завгоспом із фіксацією результатів огляду у відповідному акті (що зберігаються в електронному вигляді).

По всьому периметру території є огорожа, але вона потребує часткового ремонту, який повністю унеможливив би проникнення сторонніх осіб, проте у зв’язку з обмеженням фінансування дане завдання не було виконано в повному обсязі і залишається на контролі на наступний навчальний рік. У приміщенні закладу встановлені 2 камери відеоспостереження, будівля облаштована “тривожною” кнопкою.

Ще однією проблемою залишається стан асфальтового покриття території. Частина цього покриття була демонтована під час проведення робіт КП “Теплокомуненерго” із заміни труб, інша частина потребує заміни, оскільки ремонт асфальту не відбувався з дня введення будівлі в експлуатацію, тобто з 1978 року. Адміністрація  постійно піднімає питання заміни асфальтового покриття перед засновником та основним розпорядником коштів, оскільки такий стан покриття є небезпечним для здоров’я дітей, проте необхідне фінансування наразі не отримано.

У закладі є всі навчальні приміщення, необхідні для реалізації освітньої програми та забезпечення здійснення освітнього процесу. У коридорах, фойє  облаштовані місця для відпочинку здобувачів освіти.

За результатами анкетування здобувачів освіти 98,6%          опитаних почуваються в гімназії комфортно, їм подобається перебувати в школі, розклад занять переважно задовольняє. Серед причин, через які розклад занять не задовольняє названо велику кількість уроків і наявність перших за розкладом уроків з фізичної культури.

Чистоту кабінетів, облаштування навколо школи, чистоту туалетних кімнат, їдальні, спортивної зали, а також температурний режим у школі учні оцінили за 4-бальною шкалою у 3-4 бали (до 93% опитаних)

З 1 вересня 2020 року  у склад гімназії введено початкову школу, яка нараховує 97 учнів. Учні 1-го та 2-го класу навчались за новою освітньою програмою, розробленою під керівництвом О.Я. Савченко. Класні кімнати початкової школи розміщувались на базі ДЗО № 34, але адміністрацією проведена відповідна робота із підготовки до поступового переведення класів початкової школи в приміщення гімназії, підготовлений проєкт  для ремонту необхідних приміщень. Кімнати НУШ обладнані одномісними партами, комп’ютерною технікою: ноутбуком для вчителя, кольоровим принтером та проектором, ламінаторами. Придбано контент для мультимедійного обладнання, достатню кількість дидактичного матеріалу. Для учнів 1-го, 2-го та 4-го класів було організовано роботу ГПД. Одним із пріоритетних напрямків роботи зі створення комфортного і безпечного середовища адміністрація  вважає капітальний ремонт туалетів, приведення їх у відповідність до нового Санітарного регламенту. Наразі існують приміщення окремо для дівчаток, хлопчиків та педагогічних працівників. Туалетна кімната для дітей з особливими освітніми потребами відсутня. У туалетних кімнатах є туалетний папір, біля умивальників рідке мило, диспенсери для паперових рушників,  безконтактні дезінфектори для рук.

У гімназії ефективно функціонує бібліотека для забезпечення навчальної та пізнавальної діяльності учнів, що підтверджено результатами спостереження за проведенням тематичних класних годин завідуючою бібліотекою. Огляд виставок у бібліотеці свідчить про систематичне проведення різноманітних заходів. Інформація про проведені заходи висвітлюється на веб-сайті закладу, на сторінці сайту гімназії “Дистанційне навчання” створено онлайн-бібліотеку творів, що вивчаються за шкільною програмою. Але бібліотека потребує перепрофілювання в інформаційний простір, створення якого планується розпочати з наступного навчального року.

Для забезпечення умов праці та навчання проводяться згідно із законодавством інструктажі чи навчання з працівниками та здобувачами освіти про охорону праці та безпеку життєдіяльності. Учасники освітнього процесу дотримуються вимог щодо охорони праці, безпеки життєдіяльності. Кожен кабінет підвищеної безпеки має всю необхідну документацію. Усі працівники забезпечені посадовими та робочими інструкціями для  працівників закладу. У цьому навчальному році були поновлені посадові інструкції для вчителів (внесено зміни у зв’язку з тим, що вагома частина освітнього процесу відбувалася з використанням технологій дистанційного навчання), розроблені інструкції для вчителів початкової школи (у зв’язку із введенням початкової школи до складу гімназії), інструкції для фахівця з публічних закупівель та вчителя-логопеда (у зв’язку із введення цих посад до штатного розпису гімназії) тощо. У закладі обладнаний кабінет інформатики, облаштований 7 учнівськими та 1 вчительським комп’ютерами, мультимедійною дошкою, проектором, принтером. Усі  комп’ютери закладу під’єднані до мережі Інтернет, облаштовано технічними засобами та інструментами контролю щодо безпечного користування мережею Інтернет. 88,7% здобувачів  брали участь у заходах, на яких роз’яснювались принципи безпечного користування Інтернетом. Роз’яснювальна робота по безпечному поводженні в Інтернеті проводилась на уроках інформатики (19% опитаних). Однак 7,7% відповіли, що жодна робота по безпечному користуванню Інтернетом не проводиться, тому адміністрація вважає за потрібне організувати додатково інформування таких учнів про правила користування мережею Інтернет. Відповідну інформацію неодноразово доводили до відома батьків у вайбер-групах та на онлайн-зборах. У гімназії належним чином організовано ведення Журналу обліку інструктажів з техніки безпеки, в якому фіксуються бесіди про охорону життя і здоров’я учнів перед виходом учнів за межі гімназії на екскурсії, змагання тощо.

У коридорах гімназії розміщено наочність:  стенди, плакати «Правила поводження на воді», «Куточок рятівника», «Куточок пожежної безпеки», «Куточок електробезпеки», «Дії населення у надзвичайних ситуаціях». У класних куточках  класів розміщені матеріали з пожежної безпеки, безпеки життєдіяльності.

Якісне і здорове харчування дітей – один з аспектів забезпечення комфортного та безпечного середовища. Завдання адміністрації: не лише створити належні умови для харчування, а й докласти зусиль, щоб дітям хотілося харчуватися в шкільній їдальні. Щоб створити у закладі умови для здорового, якісного харчування, адміністрація постійно контролює належний матеріально-технічний стан харчоблоку та їдальні, дотримання санітарно-гігієнічних вимог, засвідчення підписом керівника щоденного меню, щоденний контроль за якістю продуктів, що надходять до їдальні, умовами їх зберігання, дотримання термінів реалізації і технології виготовлення страв, асортимент буфету. Для реалізації умов здорового харчування в закладі організовано зручний режим харчування для всіх здобувачі освіти.

У 2020-2021 н.р. безкоштовне харчування було організовано для 14 учнів початкової школи, 27 учнів 5-11 класів  пільгових категорій.

Якість харчування, яке пропонує гімназійна їдальня, в цілому задовольняє смаки учнів: відповіли “Їжа завжди” смачна і корисна відповили 20% респондентів, “як правило” смачна і корисна – 39%, ще 31% опитаних відповіли, що не можуть оцінити якість харчування, бо не користуються послугами гімназійної їдальні. Для адміністрації закладу останній факт  визначає напрям роботи на наступний рік, оскільки ми вважаємо, що для здоров’я здобувачів освіти харчування в закладі є більш корисним. 67% опитаних працівників закладу задоволені умовами організації харчування (28% у закладі не харчуються). 80,1% опитаних батьків задоволенні або переважно задоволені організацією харчування в гімназії, 17,1% – переважно незадоволені. Серед причин незадоволення організацією харчування 42,9% не задовольняє асортимент буфету, 18,1% – режим харчування, також вказувалось мале приміщення обідньої зали, небажання дитини споживати окремі страви, холодні страви.

Створення освітнього середовища, вільного від будь-яких форм насильства та дискримінації

У Житомирській гуманітарній гімназії № 1 розроблений, затверджений в установленому порядку та реалізується План заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу, який оприлюднений на власному вебсайті закладу. Налагоджено співпрацю з представниками правоохоронних органів з питань запобігання та протидії булінгу (цькування). Розроблено та оприлюднено “Меморандум співпраці трикутника: учні – батьки – вчителі”, який дає можливість удосконалювати  співпрацю між усіма учасника освітнього процесу. Розроблені спільно  з учасниками освітнього процесу та оприлюднені на сайті правила поведінки здобувачів освіти. Окрім того, у початковій школі розроблені правила класу, які унаочнені, розміщені на інформаційних куточках та використовуються під час освітнього процесу.

З метою організації ефективної діяльності щодо профілактики та запобігання негативних проявів в учнівському середовищі в закладі  проводиться значна робота щодо розвитку правосвідомості, усвідомлення своїх прав, свобод, обов′язків, свідомого ставлення до законів і державної влади, попередження правопорушень та злочинності, бродяжництва, формування здорового способу життя, запобігання вживанню алкоголю, наркотиків, інших шкідливих звичок серед неповнолітніх.

Класними керівниками, психологом, соціальним педагогом проведено тематичні виховні години, години спілкування, програма профілактичних занять: «Жити в злагоді з собою та іншими» (2-А, 4-А), тренінгова програма «Пізнати себе та інших – це важливо» (5-А, 6-А, 6-Б), профілактична програма «Ми та конфлікт» (7 кл.), «Безпечна поведінка підлітків в Інтернеті» (8 кл.), програма з розвитку навичок протидії секстингу серед підлітків «Обережність та обачливість – помічники мого життя» (10-А, 11-А кл.) тощо.

Окрім занять із запланованих програм із здобувачами освіти також здійснювалася поточна профілактична робота. Так, у квітні-травні 2021 року соціальним педагогом було пройдено онлайн-курс «Попередження, виявлення та реагування у випадку сексуального насильства над дітьми» від МБО «Служба порятунку дітей» (сертифікат № 011499). У рамках курсу було проведено групові профілактичні заняття з учнями початкових класів на дану тематику. На заняттях використовувались ІКТ.

Індивідуальні соціально-перетворювальні заняття з учнями, які мали поведінкові девіації,  здійснювалися за потребою (з дозволу батьків). Заняття з дітьми були спрямовані на розвиток соціальних навичок.

Протягом року  впроваджувався план заходів, спрямованих на протидію булінгу у закладі освіти, план заходів до Міжнародної акції «16 днів проти насильства».

У гімназії створений інформаційний куточок «Знай свої права», постійно оновлюються матеріали стендів «Твоє життя – твій вибір», «Безпека онлайн». До уваги учасників освітнього процесу представлена інформація про організації, до яких можна звернутися з приводу порушення прав дитини. Протягом року здійснювалось систематичне висвітлення інформації на сайті закладу з питань профілактики негативних соціальних явищ у молодіжному середовищі та проблем соціального захисту дітей.       Щоденно контролювався стан відвідування здобувачами освіти занять, проводились рейди з профілактики правопорушень серед учнів,  «Урок», «Запізнення».

Питання запобігання негативним проявам в учнівському середовищі, роз’яснення вимог чинного законодавства щодо захисту прав та інтересів дітей та їх батьків перебуває на постійному контролі адміністрації, обговорюється на нарадах вчителів, педагогічній раді, на засіданнях методичної комісії класних керівників, загальногімназійних та класних батьківських зборах.

У закладі здійснюється належна робота з адаптації та інтеграції здобувачів освіти до освітнього процесу, педагогічних працівників – до професійної діяльності.

Створення сприятливих умов для безболісної адаптації першокласників при одночасному виконанні навчальних програм з усіх предметів забезпечувалось  оптимально складеним розкладом уроків: протягом дня навчальні предмети природничо-математичного і гуманітарного циклів чергувались з уроками фізичної культури, «Я досліджую світ», музичного та образотворчого мистецтва. Тривалість уроків у 1-му класі – 35 хвилин. Згідно з вимогами ДСанПін 5.2008-01, на п’ятнадцятій хвилині кожного з уроків проводилась руханка, що включала динамічні, дихальні вправи, вправи для збереження зору, пальчикову гімнастику тощо. Робота дітей оцінювалась формувально, домашніх завдань не задавалось.

44 % учнів класу відносно швидко увійшли в колектив, освоїлися у школі, знайшли нових друзів у класі, без видимого напруження виконували всі вимоги вчителів. Значна частина дітей (41%) мала триваліший період адаптації. Рівень адаптації таких дітей перетворився  в легкий до кінця першого півріччя завдяки доброзичливому і тактовному ставленню вчителя.       Викликає занепокоєння той факт, що у 15% учнів класу соціально-психологічна адаптація пов’язана зі значними труднощами.

У процесі вивчення адаптації учнів 1-А класу психологом гімназії  проведено дослідження  адаптації за наступною програмою:

–    Збір даних про захворюваність першокласників (статистичні дані);

– Анкетування батьків (виявлення наявності психосоматичних симптомів дезадаптації та іншої інформації про учнів);

–  Опитування вчителя за допомогою опитувальника Л.М. Ковальової, Н.Н. Тарасенко (визначення рівня дезадаптації та виявлення факторів, які їй сприяють);

– Обстеження першокласників за допомогою проективної методики «Будиночки» (дослідження емоційного сприйняття нової соціальної ситуації, зокрема процесу навчання, вчителя, однокласників, самооцінку та визначення здатності організму до енерговитрат);

– Методика «Школа звірів» (вивчення мотиваційної сфери, ставлення дитини до вчителя, до однокласників, до навчання в школі, а також шкільної тривожності). Рівень адаптації першокласників до школи тісно пов’язаний із системою певних чинників – умов виховання дитини  в сім’ї та її розвитку в соціальному оточенні. Серйозна та різнопланова робота з вивчення рівня адаптації до навчання проводилась також для 5-го класу. Результати цієї роботи стали предметом обговорення на педагогічній раді. Наступного року адміністрація закладу планує розпочати вивчення адаптації учнів 10-го класу до навчання у профільній школі. За результатами опитування 97,3% учнів почуваються в освітньому закладі безпечно.Серед відповідей на питання “Звідки Ви отримуєте інформацію про те, що таке булінг, інші форми насильства?” здобувачі наводили приклади класного керівника, вчителів,інформації з виховних годин, уроки “Основ здоров’я”, ЗМІ. 68,1% опитаних відповіли, що не відчувають у школі булінг,  27,8% відчували поодинокі випадки агресії і кепкування. Здобувачі освіти, що вважають, що  потерпали від булінгу,  вказували на джерело таких дій: класний керівник -4, учителі-10, однокласники -42, інші учні школи – 16. Серед учнів, які потерпали від випадків булінгу: 23 – ні до кого у закладі за допомогою  не зверталися, звертались до директора-5, звертались до заступника директора-9, до практичного психолога-3, до класного керівника -39, до інших педагогів -9. 50% опитаних повідомили, що після звернення булінг стосовно них припинився, 20% стверджують, що звернення допомогло частково, цькування припинилося лише на певний час. З оглядом на вищезазначене колектив гімназії планує внести певні зміни в свою діяльність у наступному навчальному році.

У звітному періоді було проведено опитування батьків щодо стану організації роботи закладу з проведення просвітницької роботи по створенню вільного від дискримінації та насильства середовища:

 • попередження та зниження рівня дискримінації: 60 батьків – постійно, 54 – часто, 59 – іноді, 16 -ніколи;
 • попередження та зниження рівня насилля: 63 батьків -постійно, 54 -часто, 61 – іноді, 10- ніколи;
 • безпечне використання мережі Інтернет: 71 – постійно,  63 – часто, 49 – іноді, 5 -ніколи;
 • попередження кібербулінгу: 67-постійно, 59-часто, 55 – іноді, 6 -ніколи.

Формування інклюзивного, розвивального та мотивуючого до навчання освітнього середовища

У 2020-2021 році у закладі не було класів з інклюзивним навчанням для дітей з особливими освітніми потребами, проте адміністрація  неодноразово піднімала питання на виробничих нарадах про особливості організації освітнього процесу для дітей з особливими освітніми потребами, про необхідність самоосвіти вчителів з цього питання.

Адміністрація працює над вирішенням питання створення інклюзивного середовища, серед пріоритетних напрямів: облаштування входу для безпечного переміщення  осіб з особливими потребами та облаштування кімнати для корекційно-розвиткових занять. Педагогічний колектив постійно працює над удосконаленням розвивального та мотивуючого до навчання освітнього середовища, намагаючись створити для кожного здобувача ситуацію успіху із врахуванням його здібностей, обдарованостей та можливостей. У гімназії налагоджена мережа факультативних занять. У закладі учні, в яких виникли труднощі при засвоєнні навчального матеріалу, мають можливість покращити ситуацію на додаткових заняттях, що проводяться з кожного предмету у позаурочний час.   Переважна частина здобувачів освіти кожного класу (від 86,8% до 92,9%) ствердно відповіли на запитання, що вчителі їх підтримують, вірять в учня та його успіхи, поважають їх, допомагають. Однак є такі учні, які відчувають, що вчителі їх не підтримують (11,8%) або взагалі не підтримують (1,4%), вчителі переважно не вірять в успіх дитини (9,1%) або зовсім не вірять (6,3%), також 9,2% відповіли, що вчителі переважно не поважають здобувача.

Напрям 2. Система оцінювання здобувачів освіти.

Наявність відкритої, прозорої і зрозумілої для здобувачів освіти системи оцінювання їх результатів навчання

У гімназії розроблена система оцінювання навчальних досягнень, яка опублікована на сайті гімназії. Ця система має  у своїй основі чіткі і зрозумілі вимоги до навчальних результатів;  вона дозволяє гарантовано досягти і перевищити ці результати;  заохочує учнів апробувати різні моделі досягнення результату без ризику отримати за це негативну оцінку;  розвиває у здобувачів освіти впевненість у своїх здібностях і можливостях;  використовує самооцінювання і взаємооцінювання як важливий елемент освітньої діяльності. Проте необхідно звернути увагу педагогів гімназії на необхідність надання таким формам оцінювання, як самооцінювання і взаємооцінювання, системного характеру Ще одна форма оцінювання – формувальне  – найефективніша  для початкової школи. Але її використання доцільно й для базової та профільної шкіл, тому педагогічний колектив починає свою діяльність по формуванню системи засобів формувального оцінювання для школи ІІ і ІІІ рівнів.

Інформація про критерії, правила і процедури оцінювання навчальних досягнень здобувачами освіти відома 63,4% учнівського контингенту, ще 29,6% отримають таку інформацію при зверненні до вчителя.

Застосування внутрішнього моніторингу, що передбачає систематичне відстеження та коригування результатів навчання кожного здобувача освіти

          У Житомирській гуманітарній гімназії № 1 система внутрішніх і зовнішніх моніторингів якості освітньої діяльності та якості освіти є однією з основних політик і процедур , що дає можливість вивчати освітню діяльність закладу, є інструментарієм, який здатний оцінити ефективність освітнього процесу та передбачити подальші кроки до її підвищення.

Мета проведення моніторингу – безперервне спостереження стану освітнього процесу.

    Серед очікуваних результатів моніторингу навчального процесу визначаємо наступні:

 • Відстеження процесів і явищ, що відбуваються в реальній практиці, для негайного включення результатів поточних спостережень в управлінську діяльність;
 • Регулювання та проектування розвитку гімназійної освітньої системи;
 • Виявлення ефективності впровадження освітніх технологій;
 • Доведення залежності результатів навчання дітей від кваліфікації педагогів;
 • Створення умов для самоосвітньої діяльності здобувачів освіти;
 • Підвищення якості освіти.

У Житомирській гуманітарній гімназії № 1 моніторинг освітнього процесу здійснюється за такими напрямками:

 • Рівень навчальних досягнень учнів за семестр, навчальний рік
 • Динаміка навчальних досягнень учнів з предметів
 • Моніторинг адаптації здобувачів освіти 1-х, 5-х, 10-х класів до умов освітнього процесу в гімназії
 • Динаміка інтелектуального розвитку за результатами інтелектуального марафону
 • Результати участі учнів у предметних олімпіадах
 • Результати участі учнів у конкурсі захисті науково-дослідницьких робіт (МАН)
 • Результати участі учнів у творчих конкурсах
 • Доцільність використання варіативної складової
 • Результати державної підсумкової атестації в 9-х класах
 • Результати ДПА та ЗНО в 11-х класах
 • Моніторинг якості використання технологій дистанційного навчання
 • Моніторинг стану матеріально-технічної бази

Спрямованість системи оцінювання на формування у здобувачів освіти відповідальності за результати свого навчання, здатності до самооцінювання.

          Педагогічні працівники гімназії використовують с своєї діяльності прийоми самооцінювання і взаємооцінювання, проте лише у деяких вчителів такі форми оцінювання носять систематичний характер. Тому у наступному навчальному році адміністрація закладу планує створити робочу групу з питання “Самооцінювання та взаємооцінювання-невід’ємна частина оцінювання здобувачів освіти.”

Значна робота проводиться колективом гімназії з питання об’єктивності оцінювання, і головне – з впровадження навичок правильного оцінювання результатів роботи. Саме тому на нашу думку, оцінювання робіт ЗНО випускників гімназії та результати річного оцінювання при порівнянні мають похибку , як правило, в межах не більш ніж 1 бал.

Результати ЗНО 2021 ще раз підтверджують результативність роботи педагогічного колективу Житомирської гуманітарної гімназії № 1 у напрямку формування у здобувачів освіти відповідальності за результати свого навчання  та здатності до самооцінювання. Всі здобувачі освіти гімназії “подолали поріг” з усіх предметів. Рівень успішності складає: українська мова та література -83,33%, українська мова – 75,75%, історія України – 45,45%, математика – 58,34%, біологія-100%, географія – 50%, англійська мова – 71,87%. Результати ще раз підтвердили здатність випускників гімназії до самооцінювання своїх результатів, що виявилось у правильному виборі предметів для здачі ЗНО.

Предмет Кількість осіб,

які взяли участь

у тестуванні

й отримали

результат

% учасників, які
не подолали

поріг

отримали відповідний результат за шкалою 100-200 балів
[100;120) [120;140) [140;160) [160;180) [180;200]
Українська мова та література 24 0,00 0,00 4,17 12,50 45,83 37,50
Українська мова 33 0,00 0,00 6,06 18,18 39,39 36,36
Історія України 22 0,00 0,00 22,73 31,82 18,18 27,27
Математика 24 0,00 4,17 29,17 8,33 41,67 16,67
Фізика 1 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00
Біологія 2 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 50,00
Географія 6 0,00 0,00 33,33 16,67 33,33 16,67
Англ. мова 32 0,00 0,00 12,50 15,62 28,12 43,75

Напрям 3. Педагогічна діяльність працівників

Ефективність планування педагогічними працівниками своєї діяльності, використання освітніх підходів до організації освітнього процесу з метою формування ключових компетентностей здобувачів освіти

Відповідно до плану роботи гімназії на 2020-2021 н.р., наказу № 71 від 01 вересня 2020 року «Про організацію методичної робот з педагогічними працівниками Житомирської гуманітарної гімназії №1 у 2020-2021 н.р.» та з метою реалізації впровадження інтегрованих змістових ліній в освітній процес та ознайомлення з рівнем ефективності індивідуальної науково-методичної роботи вчителів з розробки та впровадження перспективних освітніх технологій критичного мислення, з 08 по 12 лютого  2021 року пройшла онлайн-декада педагогічної майстерності, в якій взяли участь педагогічні працівники гімназії.

За планом роботи гімназії на цей період були проведені такі методичні заходи:

 • Засідання методичної комісії вчителів та класних керівників;
 • Звіти вчителів про роботу над методичною проблемою;
 • Онлайн-уроки вчителів гімназії (згідно з графіком);
 • Творчий звіт педагогічних працівників, які атестуються (16 лютого 2021 року).

Проведені методичні заходи, онлайн-уроки свідчать про високий фаховий рівень педпрацівників гімназії, наявність чіткої структури методичної роботи, значну роботу педпрацівників гімназії із поповнення навчально-матеріальної бази, роздаткового, дидактичного, ілюстративного матеріалу, що сприяє творчому зростанню педагогічного колективу.

Під час творчого звіту педагогічні працівники презентували узагальнення досвіду роботи над проблемною темою та результативність її реалізації, ефективність організації позаурочної роботи з предметів та роботи з обдарованими учнями.

Педагогічний колектив послідовно керувався запровадженою практикою фасилітативного керівництва в роботі всіх структурних підрозділів організації методичної роботи (творчих груп, при формуванні методичних комісій,   організації наставництва).

Постійне підвищення професійного рівня і педагогічної майстерності педагогічних працівників

У 2020-2021 навчальному році колектив гімназії складався з 39  педагогічних працівників, з яких семеро працювало за сумісництвом, три працівники знаходяться у відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, встановленого чинним законодавством. Працювали три новопризначені педагогічні працівники.

Ефективно відбулася атестація  педагогічних працівників гімназії у 2020-2021 навчальному році: атестувалися 5 педагогічних працівників. За наслідками роботи атестаційної комісії Житомирської гуманітарної гімназії №1 ( протокол засідання № 6 від 09.03.2021 р.)  та згідно з наказом департаменту освіти Житомирської міської ради від 09.04.20221 №111-к, одному вчителю продовжено на п’ять років дію  раніше присвоєної кваліфікаційної категорії  «спеціаліст вищої категорії» та педагогічного звання «учитель-методист», одному вчителю присвоєна кваліфікаційна категорія «спеціаліст вищої категорії», двом вчителям продовжено на п’ять років дію  раніше присвоєної кваліфікаційної категорії  «спеціаліст вищої категорії» та педагогічного звання «старший учитель», одному вчителю продовжено на п’ять років дію  раніше присвоєної кваліфікаційної категорії  «спеціаліст вищої категорії».

Одним із показників педагогічної майстерності педагогів є результативність роботи з обдарованими учнями та їхні перемоги на І, ІІ та ІІІ етапах Всеукраїнських олімпіад з базових дисциплін та І, ІІ та ІІІ етапах конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт Малої академії наук.       У 2020-2021 навчальному році  19 учнів Житомирської гуманітарної гімназії №1 – переможці І етапу (гімназійного) – взяли участь у ІІ (міському) етапі Всеукраїнських олімпіад з 9 базових дисциплін. Відповідно до наказу департаменту освіти від 21.12.2020 року №319 «Про підсумки ІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів у 2020-2021 навчальному році»  переможцями та призерами ІІ етапу олімпіад з  8 навчальних дисциплін журі визнало 10 учнів гімназії (диплом І ступеня виборола 1 учениця, ІІ ступеня – 3 учнів , ІІІ ступеня – 6).           У звітному періоді 2 учнів ЖГГ №1 взяли участь у ІІ етапі конкурсу-захисту, стали абсолютними переможцями (І місце у відділенні «Власна творчість» і І місце у відділенні «Всесвітня історія») та учасниками ІІІ (всеукраїнського) етапу конкурсу-захисту МАН. Гімназисти також брали активну участь у всеукраїнських освітніх проєктах, турнірах, конкурсах, чемпіонатах. Так команда учнів гімназії «Дзеркало правди» стала переможницею (І місце) в Х обласному інтелектуальному конкурсі юних журналістів, здобувачі освіти ЖГГ№1 посіли ІІ місце в Міському чемпіонаті учнівської молоді з інтелектуальної гри «Що? Де? Коли?», ІІ місце в Обласному турнірі юних істориків, ІІІ місце в Обласному онлайн-конкурсі «Відун» в рамках Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл» Джура, стали лауреатами Обласного літературного фестивалю-конкурсу «Обрії душі», були переможцями у командних змаганнях Чемпіонату міста з баскетболу «Житомирська шкільна баскетбольна ліга» серед дівчат (ІІ місце), 17 гімназистів стали призерами (дипломи І, ІІ, ІІІ ступенів) VІІІ та ХІ Всеукраїнської інтернет-олімпіади «На урок» з німецької мови, а також 8 переможців  ІХ Всеукраїнської інтернет-олімпіади «На урок» з англійської мови (дипломи І, ІІ ступенів), двоє учениць гімназії вибороли І і ІІІ місце в міському етапі ХІ Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка та троє учениць посіли ІІ і ІІІ місця в ХХІ Міжнародному конкурсі з української мови імені Петра Яцика (міський етап); гімназистів було нагороджено за І та ІІ місця у міському учнівському конкурсі перекладу німецької поезії «Quelle der Poesie», відзначено дипломами І та ІІІ ступеня в Конкурсі учнівської та аматорської творчості та Конкурсі декламації віршів з польської мови. Здобувачі освіти виявили свої здібності також у найрізноманітніших творчих мистецьких фестивалях, конкурсах, спортивних чемпіонатах, змаганнях, турнірах міського, обласного, всеукраїнського та міжнародного рівнів.                       Здобувачів освіти та вчителів гімназії було відзначено преміями та стипендією міського голови.

29 вчителів гімназії взяли участь у національному проєкті з цифрової грамотності на порталі “Дія. Цифрова освіта”, запровадженому Міністерством цифрової трансформації України та пройшли тест на цифрову грамотність для вчителів.    За результатами тестування педагогічні працівники гімназії продемонстрували наступні рівні цифрової грамотності: високий С2-3 вчителя(10%), високий С1 -13 (45%), середній В2 – 9 (31%), середній В1-4(14%). Отже 55% педагогічних працівників гімназії загалом демонструють високий рівень володіння цифровою грамотністю.

Організація педагогічної діяльності та навчання здобувачів освіти на засадах академічної доброчесності

З метою запобігання випадкам порушення академічної доброчесності серед здобувачів освіти вчителі знайомлять їх з основами авторського права,    з основними видами порушень академічної доброчесності.

Напрям 4. Управлінські процеси в гімназії

Управлінські процеси цілеспрямовано сприяли вирішенню та реалізації пріоритетних питань роботи гімназії, серед яких найвищим пріоритетом було і залишається створення безпечних та комфортних умов навчання для дитини та надання якісної освіти.

Наявність стратегії розвитку та системи планування діяльності закладу, моніторинг виконання поставлених цілей і завдань

У 2020-2021 навчальному році адміністрація гімназії продовжувала працювати над реалізацією внутрішньої системи забезпечення освіти. З цією метою у 2020 року була розроблена, винесена на громадське обговорення  та затверджена у грудні 2020 року Стратегія розвитку Житомирської гуманітарної гімназії № 1. У закладі розпочалась перебудова освітньої діяльності закладу відповідно до цього документу. Було здійснено комплексне самооцінювання діяльності закладу, на підставі якого визначені напрями вивчення динаміки розвитку закладу на наступні роки, висвітлені досягнення закладу та проблеми, які потребують вирішення. Для здійснення комплексного оцінювання адміністрацією закладу було  проведено вагому роботу: проводились спостереження, збір інформації, співбесіди, здійснювалось анкетування учасників освітнього процесу. До кожного виду оцінювання адміністрація намагалася залучити всі структури закладу, учнів, батьків, вчителів.

Було внесено кардинальні зміни в систему планування закладу, яка була перебудована відповідно до Стратегії розвитку Житомирської гуманітарної гімназії № 1 та Системи внутрішнього забезпечення якості освіти.

Вивчення питання моніторингу виконання поставлених цілей і завдань призвело до створення в гімназії нової системи контролю за прийняттям управлінських рішень в частині моніторингу за виконанням за рішеннями педагогічних рад.

Традиційно на засіданнях педагогічних рад, науково-методичної ради, методичних комісій здійснювався моніторинг виконання завдань, які були визначені як основополагаючі у діяльності закладу.

У другому семестрі 2020-2021 навчального року було здійснено комплексне самооцінювання діяльності Житомирської гуманітарної гімназії №1, результати якого оприлюднені для громадського обговорення на сайті гімназії та враховані при плануванні роботи на 2021-2022 навчальний рік. До участі у комплексному оцінюванні були запрошені всі учасники освітнього процесу, вивченні всі пропозиції та рекомендації.

Керівництво закладу приділяє належну увагу плануванню та здійсненню заходів щодо утримання у належному стані будівель, приміщень, обладнання. Розроблений план заходів щодо розвитку матеріально-технічного стану гімназії на 2021-2022 навчальний рік (див. додаток до річного плану роботи), проаналізовано виконання запланованих заходів на 2020-2021 навчальний рік.. Найбільш вагомим було виконання таких заходів:

 • заміна віконних вітражів блоку А;
 • ремонт сходової клітки блоку А;
 • заміна електропроводки блоку А;
 • заміна покриття фойє ІІ поверху блоку А на напольну плитку;
 • обладнання другого евакуаційного блоку з їдальні;
 • встановлення міжповерхових протипожежних дверей на сходових клітках всіх трьох блоків;
 • укладка частини майданчику перед центральною вхідною групою бруківкою;
 • встановлення блискавкозахисту;
 • встановлення бойлеру для забезпечення гарячою водою санвузлів блоку Б та їдальні;
 • заміна системи мийок та часткова заміна робочих меблів на харчоблоці;
 • укладка напольної плитки в туалеті для хлопців, в зоні рукомийників туалету для дівчат, в зоні рукомийників їдальні;
 • ремонти системи тепло- та водопостачання;
 • заміна трьох комп’ютерів в кабінеті інформатики;
 • придбання одномісних антискаліозних меблів для кабінету інформатики;
 • придбання стендів “Державна символіка”, “Стоп-булінг”, стендів для кабінетів інформатики, географії, німецької мови тощо.

Формування відносин довіри, прозорості, дотримання етичних норм.

Педагогічний колектив гімназії наполегливо працював над формуванням відносин довіри, що відбулося через залучення до вирішення питань організації освітньої діяльності (структура навчального року, організація дистанційної форми навчання, визначення форм навчання під час карантинних обмежень, визначення потреб закладу на наступний навчальний рік тощо) та виховного процесу (“Спільні творчі справи”, допомога дітям, які попали в скрутну життєву ситуацію, вирішення проблемних ситуацій в класі тощо), до діяльності Ради гімназії, батьківського комітету, батьківської та учнівської громадськості,  ГО “Фонд підтримки діяльності Житомирської гуманітарної гімназії № 1 “Пошук”.

Прозорість діяльності гімназії забезпечувалась висвітленням інформацій про основні напрямки роботи закладу на сайті гімназії, де розміщено  інформацію, яка вимагається ст. 30 Закону України. На сайті гімназії на сторінці “Фінансова діяльність” висвітлені основні напрямки роботи: кошторис на 2020-2021 н.р., звіти про щоквартальне використання бюджетних надходжень, щомісячні звіти про надходження благодійних коштів та їх використання тощо. На сторінці “Батькам”, “Стоп-булінг”, “Дистанційна освіта” до відома учасників освітнього процесу доводилась  важлива інформація, що стосувалась організації освітнього процесу.

Зворотній зв’язок з батьками, учнями та адміністрацією гімназії здійснювався через сайт гімназії (анкетування), онлайн-збори, класні вайбер-групи, вайбер-форми та особистий прийом громадян. У 2020 році на сайті гімназії з’явилася сторінка “Громадське обговорення”, де до участі в обговоренні важливих справ та документів запрошуються усі небайдужі. Першим таким документом стала Стратегія розвитку Житомирської гуманітарної гімназії № 1 на 2021-2025 роки.

Як показало анкетування здобувачів освіти основним джерелом інформування гімназистів про діяльність закладу та подій, що в ній відбуваються, є класний керівник (93% опитаних), стенди в гімназії (39%), сайт гімназії (16%), спільноти в соціальних мережах (21%).

Ефективність кадрової політики та забезпечення можливостей для професійного розвитку педагогічних працівників

Кадрова політика гімназії у звітній період була сфокусована на таких напрямках:

 • забезпечення закладу педагогічними кадрами необхідними для виконання освітньої програми;
 • забезпечення закладу персоналом, необхідним для підтримки на належному рівні функціональності приміщення гімназії;
 • створення умов для розкриття та розвитку кожного працівника;
 • врахування у кадровій політиці інтереси кожного працівника.
 • формування корпоративної етики, розуміння працівником, що він є невід’ємною частиною колективу.

Саме такий підхід до кадрових питань дає можливість реалізовувати стратегічні завдання, над якими працює колектив , підвищити якість освітньої діяльності закладу. закладу.

У 2020-2021 навчальному році штатний розпис на 100% забезпечував виконання освітньої програми гімназії. Всі предмети викладались педагогічними працівниками, які мають відповідний фах.

Якісний склад вчителів-предметників мав наступний розподіл за кваліфікаційними категоріями:

Вища кваліфікаційна категорія – 18 (56%).

З них мають звання: «старший учитель» – 4

«учитель методист» – 8

І кваліфікаційна категорія – 2 (6%)

ІІ кваліфікаційна категорія – 7 (22%)

Спеціаліст – 5 (16%)

Колективний договір між адміністрацією гімназії та профспілковим комітетом містять принципи та процедури матеріального і морального стимулювання працівників, чіткі критерії застосування цих заходів.   Опитування працівників закладу свідчать про їх обізнаність з підставами для матеріального та морального стимулювання. Матеріальне та моральне заохочення працівників відбувається на підставі рішення профспілкового комітету та наказу директора.

Аналіз результатів анкетування вчителів свідчить , що на думку  83% вчителів гімназії створені умови для постійного підвищення кваліфікації педагогів, їх чергової та позачергової атестації, добровільної сертифікації тощо. Для підвищення професійної кваліфікації вчителі обрали курси при КЗ ЖОР “ОІППО”, участь у тренінгах, майстер-класах, методичних семінарах, конференціях, самоосвіту. 78% вчителів не вбачають жодних перешкод для свого професійного розвитку.

61% вчителів цілком задоволені освітнім середовищем та умовами праці в гімназії, 39%-переважно задоволена, 56% вчителів задоволені мотиваційними заходами, які практикуються в гімназії, 28% переважно задоволені. 89% опитаних вважають, що психологічний клімат гімназії сприяє співпраці педагогів. 100% вважають, що керівництво відкрите для спілкування, погоджуються з думкою, що керівництво враховує пропозиції, надані педагогічними працівниками щодо підвищення якості освітнього процесу. 83% педагогічних працівників вважають, що можуть вільно, без побоювань висловити власну думку, навіть якщо вона не співпадає з позицією керівництва.100% опитаних вважають, що розбіжності, які виникли між педагогічними працівниками та керівництвом гімназії, вирішуються конструктивно, у закладі застосовуються заходи, що допомагають педагогічним працівникам адаптуватися до змін умов праці, права педагогічних працівників дотримуються, керівництво підтримує ініціативи педагогічних працівників щодо розвитку закладу і місцевої громади.

Організація освітнього процесу на засадах людиноцентризму, прийняття управлінських рішень на основі конструктивної співпраці учасників освітнього процесу, взаємодії закладу освіти з місцевою громадою

У Житомирській гуманітарній гімназії № 1 створюються умови для реалізації прав і обов’язків учасників освітнього процесу, які визначені Правилами поведінки здобувачів освіти, Правилами внутрішнього розпорядку, колективним договором між адміністрацією гімназії та профспілковим комітетом.

Правила поведінки оприлюднено на сайті, 97% опитаних батьків зазначили, що вони та їх діти ознайомлені з правилами поведінки в гімназії та дотримуються їх. Двоє опитаних батьків не приймають правила поведінки, оскільки вважають, що вони порушують права дитини, 4 батьків нічого не знають про прийняті правила поведінки.

У закладі освіти створюються умови для реалізації прав і обов’язків учасників освітнього процесу, але колективу треба продовжувати свою діяльність у цьому напрямку,оскільки лише 85,1% вважають, що їх права не порушують. 12,8% зазнають порушення прав, але питання вирішується в позитивну сторону, 2 опитаних відповіли, що їх права систематично порушуються.

Адміністрації закладу необхідно продовжувати роботу у напрямку розширення можливостей учасників освітнього процесу впливати на управлінські рішення. На питання “Чи враховує школа думку батьків під час прийняття управлінських рішень?” опитані дали такі відповіді: 33,3% – так, завжди, 35,9% – частково враховує, 28,3% – переважно враховує, 2,5% – не враховує.

У 2020-2021 році учасники освітнього процесу брали активну участь в прийнятті рішень щодо вибору форм навчання в умовах пандемії . З цією метою неодноразово проводились онлайн-наради, здійснювалось опитування в вайбер-групах тощо. Ще однією пропозицією батьків, яку розглянула та реалізувала у звітному році  адміністрація закладу, – встановлення гарячої води в рукомийниках їдальні та санвузлах блоку Б. Аналогічна операція для блоку А буде здійснена в наступному році. Також за ініціативи батьків адміністрація закладу розпочала працювати на вирішенням питання встановлення “лежачого поліцейського” перед центральними воротами закладу.

Як показав аналіз відповідей анкет, учні беруть участь у вирішенні питань освітнього процесу: в оформленні  і дизайні навчальних кабінетів та інших приміщень-57%, визначення профілю навчання -21%, організації дозвілля -34%.

Варто зазначити, що значна частина учнів, які взяли участь в опитуванні, проявляють високу активність в участі у заходах, проєктах, подіях як на рівні класу, так і на загальногімназійному рівні. Найчастіше участь у вищезазначених заходах учні брали за власної ініціативи (70%), за ініціативи однокласників (7%), за ініціативи класного керівника (18%). Серед позаурочних заходів, які організовувались в гімназії та викликали інтерес учнів, названі екскурсії, пікніки на природі, походи в кіно, спортивні свята, відвідування театрів, музеїв, виставок тощо.

Керівництво закладу освіти створює умови для розвитку громадського самоврядування. У гімназії здійснюють свою діяльність Рада гімназії, батьківський комітет, Парламент гімназії, активну участь у вирішенні фінансових питань бере Президія громадської організації Фонд підтримки діяльності Житомирської гуманітарної гімназії № 1 “Пошук”. Загальногімназійна конференція щорічно визначає основні напрямки діяльності закладу.

Керівництво закладу освіти сприяє виявленню громадської активності та ініціатив учасників освітнього процесу, їхній участі в житті місцевої громади. Батьки та гімназисти беруть участь у багатьох заходах місцевої громади: спортивних святах, конкурсах, фестивалях.  У 2020-2021 році заклад взяв участь у проекті «TUMI: шлях до школи» ,спрямований на розвиток локальної інфраструктури та спроможностей окремих загальноосвітніх навчальних закладів Житомирської міської об’єднаної територіальної громади щодо переходу до сталого та безпечного способу пересування дітей та батьків до таких навчальних закладів. В рамках цього проєкту перед центральною вхідною групою закладу було встановлено парковку довгострокового зберігання велосипедів.

 Режим роботи закладу освіти та розклад занять враховують вікові особливості здобувачів освіти, відповідають їхнім освітнім потребам. Освітній процес організований в 1 зміну. Час початку занять 8.30, на думку здобувачів освіти і їх батьків, є комфортним. Розклад дозволяє поєднувати класно-урочні форми організації освітнього процесу з іншими.

Формування та забезпечення реалізації політики академічної доброчесності

Тривалий карантин 2020-2021 навчального року з одного боку продемонстрував підвищення рівня роботи вчителів з використанням технологій дистанційного навчання, з іншого боку – виявив проблему у налагодженні співпраці з  батьками та здобувачами освіти. На жаль, частина дітей продемонструвала недостатньо сформовану академічну доброчесність, що виявляється у виконанні домашніх завдань, самостійних робіт, написанні творів за допомогою інтернет джерел, ГДЗ або однокласників. Тому педагогам і адміністрації довелося проводити значну роз’яснювальну роботу: що важливіше для життя: гарні оцінки чи сформовані компетенції? Карантин  виявив певні проблеми, над вирішенням яких усім учасникам  освітнього процесу в гімназії необхідно працювати і у наступному навчальному році. На серпневе засідання педагогічної ради буде винесене питання створення робочої групи, метою роботи якої буде удосконалення, розширення, урізноманітнення форм роботи з академічної доброчесності серед усіх учасників освітнього процесу. Керівництво гімназії продовжує формувати в учасників освітнього процесу негативного ставлення до корупції, протягом року були проведені онлайн-виховні години “Ні-корупції”. На питання “ У яких формах вчителі і керівництво інформують Вас про ставлення до корупції” були отримані такі відповіді: уроки (41%), позаурочні заходи (33%), бесіди (41%), бесіди із запрошеннями гостей (16%)

Виходячи з вищезазначеного колектив Житомирської гуманітарної гімназії № 1 визначив перед собою пріоритетні напрямки роботи на 2021-2022 . Пропоную для для ознайомлення з ними звернутись до документа “Річний план” , який опублікований на сайті закладу.

Ми готові до нових здобутків і звершень.